АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО "КОЛОСС"
Сопровождение строительства, проектирование, инвентаризация
61145, м. Харків, вул. Космічна, 23
E-mail: koloss-2007@gmail.com

Про затвердження Методичних рекомендацій

Про затвердження Методичних рекомендацій

(відповідно до листа Державної служби України з надзвичайних ситуацій

від 06.02.2014 № 03-1650/261)


Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє, що відповідно до підпункту 82 пункту 4 Положення про ДСНС України, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2013 р. № 20, та з метою сприяння створенню єдиних підходів до забезпечення протипожежного захисту на етапі проектування громадських будинків з умовною висотою понад 100 м та комплексів, на які відсутні норми проектування, наказом ДСНС України від 31.12.2013 № 812 затверджено Методичні рекомендації з проектування громадських будинків з умовною висотою понад 100 м та комплексів, на які відсутні норми проектування (далі – Методичні рекомендації).

Методичні рекомендації, розроблені Українським науково-дослідним інститутом цивільного захисту ДСНС України ( далі – УкрНДІЦЗ), враховують багаторічний накопичений досвід у галузі розробки та реалізації концепцій протипожежного захисту об’єктів. Документ було схвалено науково-технічною радою Мінрегіону України (протокол від 23.12.2010 № 194).

Методичні рекомендації містять особливості та основні підходи щодо забезпечення вимог у сфері пожежної безпеки при виборі земельної ділянки та плануванні території, розробці об’ємно-планувальних та конструктивних рішень, інженерного забезпечення, організаційно-технічних заходів під час будівництва та експлуатації громадських будинків з умовною висотою понад 100 м та комплексів, на які відсутні норми проектування.

Методичні рекомендації розміщено на веб-сайті УкрНДІЦЗ у розділі «Нормативні документи».